Oprava a Reštaurovanie Vitráže Okna Kostola v Hornom Bare